Ses izolasyonu / Oda akustiği

Ses yalıtımı ve oda akustiği, binaların kalite düzeylerini etkiler ve kullanıcılarının sağlığı ve konforu açısından çok önemlidir.

Binadaki ses yalıtımı eksikliği, uzun vadede strese ve hatta hastalığa neden olabilir. İşte bu yüzden, ses yalıtımı binaların projelerinin planlanması aşamasında önemsenmelidir.

Gürültü, istenmeyen, rahatsız edici ve sinir bozucu veya zararlı sesler olarak tabir edilebilir. Gürültü öznel bir terimdir ve ölçülebilir miktarlar (örn. ses yüksekliği, sinyal eğrisi, ses perdesi) kullanılarak belirli bir ölçüde objektif olarak da ölçülebilir. Ses yalıtımı, bir odanın akustik kalitesini tanımlamak için kullanılabilecek önemli bir faktördür. Ses yalıtımı için ölçü birimi desibeldir (dB). Ses yalıtımı için aşağıdakiler geçerlidir: değer ne kadar yüksek olursa, ses yalıtımı o kadar iyi olur. 10 desibel, daha yüksek algılanan gürültünün yarısı anlamına gelir.

Dış gürültüyü önleme ve huzurlu iç mekanların sağlanmasında en etkili yapı malzemesinin hangisi olduğunu bulmak için Viva Araştırma Parkı'nda ses yalıtım ölçümleri yapıldı.

Sonuçlar:

  • Betondan ve tuğladan yapılmış dış duvarlar ile masif ahşap sıvalı duvarlar en yüksek yalıtım performansına sahiptir.
  • Dış yalıtım olarak Baumit Çözünürlüklü beton ev, 49 dB' ile en yüksek değeri elde etti. Ahşap çerçeveli evler ise 40 dB ile en düşük değere sahipti. Yalıtımsız tuğla ev ise 42 dB'ye ulaştı.
  • Ses yalıtımı ne kadar iyi olursa konfor seviyesi de o kadar yüksek olur.

 

Ölçümler, Avusturya Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü tarafından denetlendi ve değerlendirildi.

Proje periyodu: 2015-2017

Oda akustiği, iç mekanların akustik kalitesini tanımlar. Akustiği zayıf olan odalar, uzun yankılanma sürelerine sahiptir ve bu da rahatsız edici arka plan gürültülerine sebep olur ve konuşmaların anlaşılmasını güçleştirir.

Oda akustiğinde, bilinen en iyi ölçüm parametresi yankılanma süresidir. Genel bir kural olarak, yankılanma süresi ne kadar kısa olursa, akustik o kadar iyi olur.

Oda akustiğinin yapı tipine ne ölçüde bağlı olduğunu bulmak için, Viva Araştırma Parkı'ndaki her evde,10 farklı ölçüm noktasında yankılanma süreleri 50 ile 10.000 Hz aralığında değişen farklı frekanslarda ölçümleme yapılmıştır.

Sonuçlar

  • Orta ve yüksek frekanslarda evler arasında fark gözlemlenmedi. (örn. Müzik).
  • Düşük frekanslarda (örn. sesler), ahşap çerçeve evler ve ahşap blok evler en kısa yankılanma sürelerine sahipti. En uzun yankılanma süreleri tuğla ve beton evlerde ölçülmüştür.
  • Yaşam alanında, düşük frekans aralıkları ''kritik olmayan'' olarak değerlendirilmektedir, çünkü genel bir kural olarak, yankılanma süreleri burada mobilyalar ile nötralize edilebilir.

 

Ölçümler, Avusturya Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü tarafından denetlendi ve değerlendirildi.

Proje periyodu: 2015-2017