Hiša št. 7

Nazaj - izberite drugo hišo
+

Hiša št.7

Splošna ocena

Udobje i

18 cm 6 cm
Hiša z leseno okvirno konstrukcijo se razlikuje od hiše 6 predvsem v notranjem zaključnem premazu.

Hiša izkazuje nizko toplotno kapaciteto in nizko zaščito pred poletno vročino. Področja z majhnim učinkom shranjevanja toplote imajo posledično visoka nihanja temperature notranjih površin. Z vidika shranjevanja vlage se je potrdil učinek zaključnega premaza. Izboljšana sposobnost prevzemanja vlage je posledično pokazala, da je uravnavanje vlage v steni boljše kot v hiši 6. Posledično je hiša 7 prikazala povprečno sposobnost uravnavanja zračne vlage v prostoru.

Opis hiše

Zidna konstrukcija

Lesena montažna gradnja

Debelina zidu

18 cm

Notranji omet

Mavčno-kartonske plošče

Notranji premaz (barva)

IonitFino + IonitColor

Toplotna izolacija

Debelina izolacije

6 cm

Pomembni parametri stavbe

Zaščita pred poletnim pregrevanjem i

Shranjevanje toplote i

Uravnavanje vlage i

Nihanje temperature na površini notranje stene i

Fizikalni parametri

Dušenje zvoka i

Sobna akustika i

Zaščita pred elektromagnetnim sevanjem i

Intenzivnost vonja i

Subjektivne ocene obiskovalcev hiš

Udobje i