Hiša št. 12

Nazaj - izberite drugo hišo
+

Hiša št.12

51 cm 16 cm
Opis hiše

Zidna konstrukcija

Polnjena opeka

Debelina zidu

51 cm

Notranji omet

MPI 30 Speed

Notranji premaz (barva)

IonitFinish + IonitColor

Toplotna izolacija

Debelina izolacije

16 cm

Pomembni parametri stavbe
Fizikalni parametri

Dušenje zvoka i

Zaščita pred elektromagnetnim sevanjem i

Subjektivne ocene obiskovalcev hiš

Udobje i