Dihajte kakovosten
notranji zrak

Sodobni človek preživi skoraj 90% svojega življenja v zaprtih prostorih. Dobra kakovost zraka v zaprtih prostorih je bistvena za zdravo bivalno in delovno okolje . Na kakovost zraka v zaprtih prostorih vpliva več dejavnikov: notranji zrak je označen kot "dober", če je bogat s kisikom, brez vonja in ima malo onesnaževal .

Rezultati meritev v raziskovalnem centru Viva park kažejo v kolikšni meri lahko gradbeni materiali vplivajo na notranjo klimo in kaj lahko storimo za izboljšanje kakovosti zraka v zaprtih prostorih.

Neželeni vonji, ki jih oddajajo gradbeni materiali, niso samo moteči, ampak lahko kažejo tudi na vsebnost škodljivih snovi. Vonj na splošno povzročajo številne različne snovi.

Posebej usposobljeni strokovnjaki za vonjave so testirali vonjave sedem mesecev (14 mesecev po zaključku gradnje hiš v raziskovalnem centru Viva park).

Rezultati:

 • Med zaznanimi vonjavami in vrsto konstrukcije obstaja jasna povezava.
 • Vse betonske in opečnate hiše so imele nizko intenzivnost vonja in bi ga lahko opredelili kot "ni zaznaven" . Hiše iz masivnega lesa in montažne lesene hiše po 14 mesecih še vedno kažejo visoko intenzivnost vonja, vonj pa je bil opredeljen kot "neprijeten".

 

Meritve je nadziral in ovrednotil IBO - avstrijski inštitut za gradbeno biologijo in ekologijo, Dunaj.

Projektno obdobje: 2015 - 2017

Zdravo bivalno okolje in s tem tudi tema onesnaževanja v zaprtih prostorih postajata vse pomembnejša. Da bi ugotovili koliko onesnaženja povzročajo različni tipi hiš, so bile v raziskovalnem centru Viva park večkrat izvedene meritve onesnaževal z HOS* in formaldehidi.

* HOS (hlapne organske spojine, ki zlahka izhlapevajo in se sproščajo tudi pri nizkih temperaturah)

Rezultati

 • Beton / opeka
  Stavbe iz betona in opeke z mineralnim notranjim sistemom so bile praktično brez HOS takoj po zaključku gradnje. V te masivne hiše bi se bilo mogoče vseliti takoj.
 • Montažne lesene hiše
  Montažne lesene hiše so v prvih mesecih po zaključku gradnje pokazale povišane vrednosti HOS. Občutljivi ljudje bi morali pri tej vrsti hiš počakati nekaj mesecev na vselitev, če je to seveda možno.
 • Masivna lesena hiša
  Pri gradnji lesene hiše je treba upoštevati, da so lahko v določenih okoliščinah (odvisno od vrste in narave lesa) snovi, specifične za les, zelo dolgo prisotne v zraku - v zaprtih prostorih.

 

Meritve je nadziral in ovrednotil IBO - avstrijski inštitut za gradbeno biologijo in ekologijo, Dunaj.

Projektno obdobje: 2015 - 2017

Zračni ioni so drobni, električno nabiti naravni delci. Znanstvene raziskave so pokazale, da zračni ioni pozitivno vplivajo na kakovost zraka v zaprtih prostorih, saj med drugim zmanjšujejo raven peloda in drobnega prahu v zraku. Poleg tega so študije pokazale, da lahko zračni ioni pozitivno vplivajo na miselno zmogljivost ljudi.

Z uporabo posebnega funkcionalnega premaza ( Baumit Ionit ) se lahko ciljno poveča koncentracija zračnih ionov v zaprtih prostorih .

Meritve zračnih ionov so se v raziskovalnem Viva parku izvajale od septembra 2016 do septembra 2017. Raziskave so pokazale, da je bila povprečna koncentracija ionov v zraku približno dvakrat višja v hišah z materiali Baumit Ionit kot v identično zgrajenih hišah brez Baumit Ionita.

Meritve je izvedla in ovrednotila družba Baumit Beteiligungen GmbH v sodelovanju s podjetjem HTL Rosensteingasse, Dunaj.

Projektno obdobje: 2015 - 2017