Dom č. 9

Naspäť pre výber typu domu
+

Dom č.9

Celkový súhrn

Komfort i

50 cm
Dom postavený z masívnej 50 cm tehly vyplnenej minerálnou vlnou.

Dom vykazuje priemernú úroveň tepelnej kapacity. Vzhľadom na namerané hodnoty boli teplotné výkyvy na vnútornom povrchu a ochrana pred letným prehrievaním hodnotené ako "priemerné". Čo sa týka vlhkosti, dom č. 9 vykazoval relatívne vysokú schopnosť regulovať vlhkosť vnútorného vzduchu. Táto vysoká schopnosť regulovať vlhkosť je spôsobená dobrými sorpčnými vlastnosťami použitej vnútornej omietky a vysoko paropriepustného interiérového náteru.

Popis domu

Obvodová stena

Tehla vyplnená minerálnou vlnou

Hrúbka steny

50 cm

Vnútorná omietka

Vnútorná farba

Tepelná izolácia

-

Hrúbka izolácie

-

Stavebné fyzikálne parametre

Ochrana pred letným prehrievaním i

Tepelná akumulácia i

Regulácia vlhkosti i

Výkyvy teplôt na vnútornom povrchu i

Fyzikálne parametre

Zvuková izolácia i

Akustika i

Absorpcia vysoko frekvenčného elektomagnetického žiarenia i

Intenzita zápachu i

Subjektívne pocity návštevníkov domov

Komfort i