Dom č. 7

Naspäť pre výber typu domu
+

Dom č.7

Celkový súhrn

Komfort i

18 cm 6 cm
Montovaný drevený dom sa od domu č. 6 líši použitou finálnou povrchovou úpravou.

Dom vykazuje nízku akumulačnú schopnosť a nízku ochranu pred letným prehrievaním. Veľké teplotné výkyvy vnútornej povrchovej teploty v interiéri sú spôsobené nízkou schopnosťou materiálov akumulovať teplo. Čo sa týka schopnosti regulovať vlhkosť, bol potvrdený účinok finálnej povrchovej úpravy. Lepšie sorpčné vlastnosti materiálu viedli k lepšej schopnosti regulovať vlhkosť v interiéri oproti domu č. 6. Dom č. 7 bol vyhodnotený ako priemerný, pokiaľ ide o schopnosť regulovať vzdušnú vlhkosť v interiéri.

Popis domu

Obvodová stena

Montovaná drevostavba

Hrúbka steny

18 cm

Vnútorná omietka

Sadrokartón

Vnútorná farba

Tepelná izolácia

Hrúbka izolácie

6 cm

Stavebné fyzikálne parametre

Ochrana pred letným prehrievaním i

Tepelná akumulácia i

Regulácia vlhkosti i

Výkyvy teplôt na vnútornom povrchu i

Fyzikálne parametre

Zvuková izolácia i

Akustika i

Absorpcia vysoko frekvenčného elektomagnetického žiarenia i

Intenzita zápachu i

Subjektívne pocity návštevníkov domov

Komfort i