Dom č. 6

Naspäť pre výber typu domu
+

Dom č.6

Celkový súhrn

Komfort i

18 cm 6 cm
Dom č. 6 tvorí drevená rámová konštrukcia s nízkou plošnou hmotnosťou.

Použitá finálna povrchová úprava v interiéri sa vyznačuje nízkou schopnosťou regulovať vzdušnú vlhkosť. Nízka akumulačná schopnosť materiálu obvodovej steny spôsobuje vysoké výkyvy teplôt v interiéri a tým aj nízku ochranu pred letným prehrievaním. Nízka schopnosť regulovať vlhkosť je daná nízkou absorbčnou schopnosťou použitých materiálov, ako aj použitím parozábrany v konštrukcii.

Popis domu

Obvodová stena

Montovaná drevostavba

Hrúbka steny

18 cm

Vnútorná omietka

Sadrokartón

Vnútorná farba

Divina Classic (disperzná farba)

Tepelná izolácia

Hrúbka izolácie

6 cm

Stavebné fyzikálne parametre

Ochrana pred letným prehrievaním i

Tepelná akumulácia i

Regulácia vlhkosti i

Výkyvy teplôt na vnútornom povrchu i

Fyzikálne parametre

Zvuková izolácia i

Akustika i

Absorpcia vysoko frekvenčného elektomagnetického žiarenia i

Intenzita zápachu i

Subjektívne pocity návštevníkov domov

Komfort i