Dom č. 4

Naspäť pre výber typu domu
+

Dom č.4

Celkový súhrn

Komfort i

25 cm 18 cm
Tehlový zateplený dom s aplikovanou vnútornou omietkou vykazuje priemernú tepelnú akumulačnú schopnosť.

V dome č. 4 sa počas letných horúčav merala priemerná vnútorná teplota. Vplyv vnútornej povrchovej úpravy na schopnosť absorbovať vlhkosť bol overený na dome č. 4. Dobré sorpčné vlastnosti použitej vnútornej omietky vykazovali vysokú schopnosť regulácie vlhkosti.

Popis domu

Obvodová stena

Tehla

Hrúbka steny

25 cm

Vnútorná omietka

Vnútorná farba

Tepelná izolácia

Hrúbka izolácie

18 cm

Stavebné fyzikálne parametre

Ochrana pred letným prehrievaním i

Tepelná akumulácia i

Regulácia vlhkosti i

Výkyvy teplôt na vnútornom povrchu i

Fyzikálne parametre

Zvuková izolácia i

Akustika i

Absorpcia vysoko frekvenčného elektomagnetického žiarenia i

Intenzita zápachu i

Subjektívne pocity návštevníkov domov

Komfort i