Dom č. 3

Naspäť pre výber typu domu
+

Dom č.3

Celkový súhrn

Komfort i

25 cm
Analýza teplôt v interiéri v nezateplenom tehlovom dome preukázala len nízku tepelnú akumulačnú schopnosť.

Bolo preukázané, že dom s nedostatočnou tepelnou izoláciou poskytuje menšiu ochranu pred letným prehrievaním. Nedostatočné zateplenie spôsobovalo veľmi vysoké výkyvy teplôt na vnútorných povrchoch. Vzhľadom na nízke sorpčné vlastnosti použitej vnútornej omietky bola preukázaná len nízka schopnosť regulovať vzdušnú vlhkosť v interiéri.

Popis domu

Obvodová stena

Tehla

Hrúbka steny

25 cm

Vnútorná omietka

Vnútorná farba

Divina Classic (disperzná farba)

Tepelná izolácia

-

Hrúbka izolácie

-

Stavebné fyzikálne parametre

Ochrana pred letným prehrievaním i

Tepelná akumulácia i

Regulácia vlhkosti i

Výkyvy teplôt na vnútornom povrchu i

Fyzikálne parametre

Zvuková izolácia i

Akustika i

Absorpcia vysoko frekvenčného elektomagnetického žiarenia i

Intenzita zápachu i

Subjektívne pocity návštevníkov domov

Komfort i