Dom č. 2

Naspäť pre výber typu domu
+

Dom č.2

Celkový súhrn

Komfort i

18 cm 20 cm
Dom č. 2 je porovnateľný s domom č. 1 z hľadiska materiálu stien. Rozdiel predstavuje vnútorná omietka s vysokou absorpčnou schopnosťou.

Vysoká tepelná akumulačná schopnosť materiálu zabezpečuje ochranu pred letným prehrievaním. Vnútorná omietka zase zabezpečuje vyrovnanú teplotu vnútorných povrchov, bez veľkých teplotných výkyvov. Oproti domu č. 2 má vďaka vnútornej omietke dom č. 1 omnoho vyššiu schopnosť regulovať vzdušnú vlhkosť v interiéri. Výrazne lepšia schopnosť vyrovnávať vnútornú vlhkosť bola potvrdená aj meraniami.

Popis domu

Obvodová stena

Betón

Hrúbka steny

18 cm

Vnútorná omietka

Vnútorná farba

Ionitspachtel + IonitColor

Tepelná izolácia

Hrúbka izolácie

20 cm

Stavebné fyzikálne parametre

Ochrana pred letným prehrievaním i

Tepelná akumulácia i

Regulácia vlhkosti i

Výkyvy teplôt na vnútornom povrchu i

Fyzikálne parametre

Zvuková izolácia i

Akustika i

Absorpcia vysoko frekvenčného elektomagnetického žiarenia i

Intenzita zápachu i

Subjektívne pocity návštevníkov domov

Komfort i