Dom č. 2

Naspäť pre výber typu domu
+

Dom č.2

Celkový súhrn

Komfort i

18 cm 20 cm
Dom č. 2 je porovnateľný s domom č. 1 z hľadiska materiálu stien. Rozdiel predstavuje vnútorná omietka s vysokou absorpčnou schopnosťou.

Vysoká tepelná akumulačná schopnosť materiálu zabezpečuje ochranu pred letným prehrievaním. Vnútorná omietka zase zabezpečuje vyrovnanú teplotu vnútorných povrchov, bez veľkých teplotných výkyvov. Oproti domu č. 2 má vďaka vnútornej omietke dom č. 1 omnoho vyššiu schopnosť regulovať vzdušnú vlhkosť v interiéri. Výrazne lepšia schopnosť vyrovnávať vnútornú vlhkosť bola potvrdená aj meraniami.

Popis domu

Obvodová stena

Betón

Hrúbka steny

18 cm

Vnútorná omietka

Vnútorná farba

Tepelná izolácia

Hrúbka izolácie

20 cm

Stavebné fyzikálne parametre

Ochrana pred letným prehrievaním i

Tepelná akumulácia i

Regulácia vlhkosti i

Výkyvy teplôt na vnútornom povrchu i

Fyzikálne parametre

Zvuková izolácia i

Akustika i

Absorpcia vysoko frekvenčného elektomagnetického žiarenia i

Intenzita zápachu i

Subjektívne pocity návštevníkov domov

Komfort i