Dom č. 13

Naspäť pre výber typu domu
+

Dom č.13

30 cm 12 cm
Popis domu

Obvodová stena

Pórobetón

Hrúbka steny

30 cm

Vnútorná omietka

Vnútorná farba

Tepelná izolácia

Hrúbka izolácie

12 cm

Stavebné fyzikálne parametre

Tepelná akumulácia i

Fyzikálne parametre

Zvuková izolácia i

Akustika i

Absorpcia vysoko frekvenčného elektomagnetického žiarenia i

Intenzita zápachu i

Subjektívne pocity návštevníkov domov

Komfort i