Dom č. 12

Naspäť pre výber typu domu
+

Dom č.12

51 cm 16 cm
Popis domu

Obvodová stena

Plná tehla

Hrúbka steny

51 cm

Vnútorná omietka

MPI 30 Speed

Vnútorná farba

Tepelná izolácia

Hrúbka izolácie

16 cm

Stavebné fyzikálne parametre

Ochrana pred letným prehrievaním i

Tepelná akumulácia i

Regulácia vlhkosti i

Výkyvy teplôt na vnútornom povrchu i

Fyzikálne parametre

Zvuková izolácia i

Akustika i

Absorpcia vysoko frekvenčného elektomagnetického žiarenia i

Intenzita zápachu i

Subjektívne pocity návštevníkov domov

Komfort i