Dom č. 11

Naspäť pre výber typu domu
+

Dom č.11

51 cm
Popis domu

Obvodová stena

Plná tehla

Hrúbka steny

51 cm

Vnútorná omietka

Vnútorná farba

Divina Eco (disperzná farba)

Tepelná izolácia

-

Hrúbka izolácie

-

Stavebné fyzikálne parametre

Ochrana pred letným prehrievaním i

Tepelná akumulácia i

Regulácia vlhkosti i

Výkyvy teplôt na vnútornom povrchu i

Fyzikálne parametre

Zvuková izolácia i

Akustika i

Absorpcia vysoko frekvenčného elektomagnetického žiarenia i

Intenzita zápachu i

Subjektívne pocity návštevníkov domov

Komfort i