Dom č. 10

Naspäť pre výber typu domu
+

Dom č.10

Celkový súhrn

Komfort i

20 cm 20 cm
Dom postavený z masívneho dreva zateplený dodatočnou tepelnou izoláciou.

Dom č. 10 z masívneho dreva vykazuje priemernú schopnosť tepelnej akumulácie s nízkou ochranou pred letným prehrievaním. Teplotné výkyvy na vnútorných povrchoch boli vyššie ako pri dome z betónu, ale zase nižšie ako pri montovanej drevostavbe. Teplotné výkyvy vnútorných povrchov boli vyhodnotené ako priemerné. Vďaka sorpčným vlastnostiam materiálov dom č. 10 preukázal schopnosť regulovať vzdušnú vlhkosť v interiéri. Vďaka vysokej sorpčnej kapacite dom č. 10 vykazuje vysokú schopnosť regulácie vzdušnej vlhkosti.

Popis domu

Obvodová stena

Masívne drevo

Hrúbka steny

20 cm

Vnútorná omietka

-

Vnútorná farba

-

Tepelná izolácia

Izolácia z drevných vlákien Pavatex

Hrúbka izolácie

20 cm

Stavebné fyzikálne parametre

Ochrana pred letným prehrievaním i

Tepelná akumulácia i

Regulácia vlhkosti i

Výkyvy teplôt na vnútornom povrchu i

Fyzikálne parametre

Zvuková izolácia i

Akustika i

Absorpcia vysoko frekvenčného elektomagnetického žiarenia i

Intenzita zápachu i

Subjektívne pocity návštevníkov domov

Komfort i