Dom č. 1

Naspäť pre výber typu domu
+

Dom č.1

Celkový súhrn

Komfort i

18 cm 14 cm
Výskumný dom č. 1: betónové steny s náterom.

Dom má veľké plochy schopné uskladniť teplo,
t. j. s relatívne vysokou schopnosťou tepelnej akumulácie. Tepelná kapacita domu bola vyhodnotená ako vysoká. Vysoká tepelná akumulačná schopnosť betónu a v exteriéri tepelnej izolácie zabezpečuje ochranu pred letným prehrievaním. Schopnosť regulovať vlhkosť v interiéri je hodnotená ako nízka, a to kvôli nízkej absorpčnej schopnosti materiálu.

Popis domu

Obvodová stena

Betón

Hrúbka steny

18 cm

Vnútorná omietka

FinoFinish (disperzná stierka)

Vnútorná farba

Divina Classic (disperzná farba)

Tepelná izolácia

Hrúbka izolácie

14 cm

Stavebné fyzikálne parametre

Ochrana pred letným prehrievaním i

Tepelná akumulácia i

Regulácia vlhkosti i

Výkyvy teplôt na vnútornom povrchu i

Fyzikálne parametre

Zvuková izolácia i

Akustika i

Absorpcia vysoko frekvenčného elektomagnetického žiarenia i

Intenzita zápachu i

Subjektívne pocity návštevníkov domov

Komfort i