Chlad počas zimných dní

Vplyv prerušenia vykurovania na teplotu v miestnosti

Vo všetkých 10 domoch sme simulovali dvojdenné prerušenie vykurovania. Počiatočná teplota v interiéri dosahovala 21 °C a vonkajšia teplota bola -12 °C.

Výsledky, ktoré sme získali, sú naozaj zaujímavé: po dvoch dňoch bola teplota stien v nezateplenom dome 1 °C a teplota v interiéri 4 °C.

Zateplené domy s masívnymi stenami si udržali teplotu stien i teplotu v interiéri v rozmedzí 15 °C and 17 °C.

Dom č. 1

Obvodová stena

Betón

Plošná hmotnosť steny (kg/m2)

475

Tepelná izolácia

Hrúbka izolácie

14 cm

Vnútorná teplota

17 °C

Povrchová teplota steny na omietke

17 °C

Dom č. 2

Obvodová stena

Betón

Plošná hmotnosť steny (kg/m2)

475

Tepelná izolácia

Hrúbka izolácie

20 cm

Vnútorná teplota

17 °C

Povrchová teplota steny na omietke

17 °C

Dom č. 3

Obvodová stena

Tehla

Plošná hmotnosť steny (kg/m2)

245

Tepelná izolácia

-

Hrúbka izolácie

-

Vnútorná teplota

4 °C

Povrchová teplota steny na omietke

1 °C

Dom č. 4

Obvodová stena

Tehla

Plošná hmotnosť steny (kg/m2)

245

Tepelná izolácia

Hrúbka izolácie

18 cm

Vnútorná teplota

15 °C

Povrchová teplota steny na omietke

15 °C

Dom č. 6

Obvodová stena

Montovaná drevostavba

Plošná hmotnosť steny (kg/m2)

60

Tepelná izolácia

Hrúbka izolácie

6 cm

Vnútorná teplota

11 °C

Povrchová teplota steny na omietke

7 °C

Dom č. 7

Obvodová stena

Montovaná drevostavba

Plošná hmotnosť steny (kg/m2)

60

Tepelná izolácia

Hrúbka izolácie

6 cm

Vnútorná teplota

11 °C

Povrchová teplota steny na omietke

7 °C

Dom č. 9

Obvodová stena

Tehla vyplnená minerálnou vlnou

Plošná hmotnosť steny (kg/m2)

347

Tepelná izolácia

-

Hrúbka izolácie

-

Vnútorná teplota

13 °C

Povrchová teplota steny na omietke

12 °C

Dom č. 10

Obvodová stena

Masívne drevo

Plošná hmotnosť steny (kg/m2)

155

Tepelná izolácia

Izolácia z drevných vlákien Pavatex

Hrúbka izolácie

20 cm

Vnútorná teplota

13 °C

Povrchová teplota steny na omietke

13 °C

17 °C
12 °C
7 °C
1 °C
13 °C
17 °C
7 °C
15 °C

Tepelná izolácia šetrí náklady na energiu:

Merania realizované v decembri 2015 a januári 2016 ukázali, že na udržanie príjemnej interiérovej teploty 21 °C spotrebovali zateplené domy (U = 0,15) len 40 % energie, ktorú na udržanie tejto teploty potrebovali domy bez tepelnej izolácie. Prečítajte si tiež: V zime teplo, v lete chlad - aké je bývanie v zateplenom dome?