• Dom

  č.10

  Súhrn
  Komfort:
  Popis domu
  Obvodová stena
  Masívne drevo
  Hrúbka steny
  20 cm
  Vnútorná omietka
  -
  Vnútorný náter
  -
  Tepelná izolácia
  Izolácia z drevných vlákien Pavatex
  Hrúbka izolácie
  20 cm
  Stavebno-fyzikálne parametre
  Ochrana pred letným prehrievaním
  Tepelná akumulácia
  Regulácia vlhkosti
  Kolísanie vnútornej teploty
  Fyzikálne parametre
  Zvuková izolácia
  Akustika
  Absorpcia vysoko frekvenčných elektromagnetických polí
  Intenzita zápachu
  Teplotné parametre
  Leto
  Vonkajšia teplota
  36 °C
  Vnútorná teplota
  28 °C
  Zima
  Vonkajšia teplota
  -12 °C
  Vnútorná teplota
  13 °C
  Povrchová teplota steny na omietke
  13 °C
  Hluk
  Zvuková izolácia
  46 dB
  Subjektívne pocity
  návštevníkov domov
  Intenzita zápachu
  Akustika
  Subjektívny pocit
  Odstráň dom