Broj kuće 6

Nazad da izaberete sledeću kuću
+

Broj kuće6

Ukupne performanse

Udobnost i

18 cm 6 cm
Kuća 6 je kuća sa drvenom konstrukcijom sa niskom specifičnom masom.

Završni premaza bio je premaz sa niskim sorpcionim kapacitetom vodene pare. Mala masa za skladištenje zida materijala rezultuje visokom fluktuacijom na sobnim temperaturama i time nizak stepen zaštite od letnjeg pregrejavanja. Istovremeno, nizak efekat regulacije vlage rezultat je niske sorpcionog kapaciteta unutrašnjih slojeva materijala zida i potrebe za unutrašnjom parnom barijerom.

Opis kuće

Materijal zida

Konstrukcija od drvenog rama

Debljina zida

18 cm

Unutrašnji malter

Gypsum Plasterboard

Unutrašnji sloj(boja)

Divina Classic

Izolacija

StarTherm

Debljina izolacije

6 cm

Izgradnja fizičkih parametara

Zaštita od letnjeg pregrejavanja i

Toplotni kapacitet i

Regulacija vlage i

Promena unutrašnje temperature zida i

Fizički parametri

Zaštita od zvuka i

Akustika sobe i

Apsorpcija elektromagnetnih polja visoke frekvence i

Intenzitet mirisa i

Subjektivni osećaj posetilaca

Udobnost i