Broj kuće 4

Nazad da izaberete sledeću kuću
+

Broj kuće4

Ukupne performanse

Udobnost i

25 cm 18 cm
Prosečan toplotni kapacitet određen je izolovanom opekom, sa toplotnom izolacijom i unutrašnjim malterom.

Tokom letnjih ispitivanja pregrejavanja izmeren je prosečni nivo temperature za kuću 4. Uticaj unutrašnjeg premaza na kapacitet skladištenja vlage potvrđen je kućom 4. Dobre sorpcione karakteristike unutrašnjeg maltera rezultirale su visokim nivoom regulacije vlage.

Opis kuće

Materijal zida

25 cm opeka

Debljina zida

25 cm

Unutrašnji malter

KlimaWhite

Unutrašnji sloj(boja)

KlimaColor

Izolacija

openTherm reflect

Debljina izolacije

18 cm

Izgradnja fizičkih parametara

Zaštita od letnjeg pregrejavanja i

Toplotni kapacitet i

Regulacija vlage i

Promena unutrašnje temperature zida i

Fizički parametri

Zaštita od zvuka i

Akustika sobe i

Apsorpcija elektromagnetnih polja visoke frekvence i

Intenzitet mirisa i

Subjektivni osećaj posetilaca

Udobnost i