Filter

Broj kuće 1

Materijal za zidove

Debljina

Beton

18 cm

Unutrašnji malter

Završni sloj

FinoFinish

Divina Classic

Izolacioni materijal

Debljina

Resolution XS 022

14 cm

Udobnost kuće

Broj kuće 2

Materijal za zidove

Debljina

Beton

18 cm

Unutrašnji malter

Završni sloj

KlimaWhite

IonitFino + IonitColor

Izolacioni materijal

Debljina

openTherm reflect

20 cm

Udobnost kuće

Broj kuće 3

Materijal za zidove

Debljina

25 cm opeka

25 cm

Unutrašnji malter

Završni sloj

RatioGlatt

Divina Classic

Izolacioni materijal

Debljina

-

-

Udobnost kuće

Broj kuće 4

Materijal za zidove

Debljina

25 cm opeka

25 cm

Unutrašnji malter

Završni sloj

KlimaWhite

KlimaColor

Izolacioni materijal

Debljina

openTherm reflect

18 cm

Udobnost kuće

Broj kuće 5

Materijal za zidove

Debljina

25 cm opeka

25 cm

Unutrašnji malter

Završni sloj

-

-

Izolacioni materijal

Debljina

Resolution XS 022

12 cm

Ispitna kuća
za primenu novih proizvoda

Broj kuće 6

Materijal za zidove

Debljina

Konstrukcija od drvenog rama

18 cm

Unutrašnji malter

Završni sloj

Gypsum Plasterboard

Divina Classic

Izolacioni materijal

Debljina

StarTherm

6 cm

Udobnost kuće

Broj kuće 7

Materijal za zidove

Debljina

Konstrukcija od drvenog rama

18 cm

Unutrašnji malter

Završni sloj

Gips kartonska ploča

IonitFino + IonitColor

Izolacioni materijal

Debljina

StarTherm

6 cm

Udobnost kuće

Broj kuće 8

Materijal za zidove

Debljina

25 cm opeka

25 cm

Unutrašnji malter

Završni sloj

KlimaWhite

KlimaColor

Izolacioni materijal

Debljina

EPS

22 cm

Baza servera podataka
merenje spoljašnjih podataka

Broj kuće 9

Materijal za zidove

Debljina

50 cm opeka ispunjena sa mineralnom vunom

50 cm

Unutrašnji malter

Završni sloj

KlimaWhite

KlimaColor

Izolacioni materijal

Debljina

-

-

Udobnost kuće

Broj kuće 10

Materijal za zidove

Debljina

Masivno drvo

20 cm

Unutrašnji malter

Završni sloj

-

-

Izolacioni materijal

Debljina

Pavatex drvena vlakna

20 cm

Udobnost kuće

Broj kuće 11

Materijal za zidove

Debljina

Puna cigla

51 cm

Unutrašnji malter

Završni sloj

RatioGlatt

Divina Eco

Izolacioni materijal

Debljina

-

-

Broj kuće 12

Materijal za zidove

Debljina

Puna cigla

51 cm

Unutrašnji malter

Završni sloj

MPI 30 Speed

IonitFinish + IonitColor

Izolacioni materijal

Debljina

openTherm reflect

16 cm

Broj kuće 13

Materijal za zidove

Debljina

Aerated autoclaved concrete

30 cm

Unutrašnji malter

Završni sloj

PerlaWhite

KlimaColor

Izolacioni materijal

Debljina

StarTherm Mineral

12 cm