Slučaj
zimske hladnoće.

Kako prekid grejanja utiče na sobnu temperaturu

U svih 10 kuća simulirali smo prekid grejanja na dva dana. Početna unutrašnja temperatura bila je 21 ° C, a spoljna temperatura je bila -12 ° C.

Zabeležili smo zanimljive rezultate: posle 2 dana, u neizolovanoj kući, temperatura zida bila je 1 ° C, a unutrašnja temperatura je bila 4 ° C.

Izolovane kuće sa masivnim zidovima zadržale su i jedno i drugo - temperaturu zida i unutrašnjosti između 15 °C i 17 °C.

Broj kuće 1

Materijal zida

Beton

Masa materijala zida (kg/m2)

475

Izolacija

Resolution XS 022

Debljina izolacije

14 cm

Unutrašnja temperatura

17 °C

Temperatura maltera na zidu

17 °C

Broj kuće 2

Materijal zida

Beton

Masa materijala zida (kg/m2)

475

Izolacija

openTherm reflect

Debljina izolacije

20 cm

Unutrašnja temperatura

17 °C

Temperatura maltera na zidu

17 °C

Broj kuće 3

Materijal zida

25 cm opeka

Masa materijala zida (kg/m2)

245

Izolacija

-

Debljina izolacije

-

Unutrašnja temperatura

4 °C

Temperatura maltera na zidu

1 °C

Broj kuće 4

Materijal zida

25 cm opeka

Masa materijala zida (kg/m2)

245

Izolacija

openTherm reflect

Debljina izolacije

18 cm

Unutrašnja temperatura

15 °C

Temperatura maltera na zidu

15 °C

Broj kuće 6

Materijal zida

Konstrukcija od drvenog rama

Masa materijala zida (kg/m2)

60

Izolacija

StarTherm

Debljina izolacije

6 cm

Unutrašnja temperatura

11 °C

Temperatura maltera na zidu

7 °C

Broj kuće 7

Materijal zida

Konstrukcija od drvenog rama

Masa materijala zida (kg/m2)

60

Izolacija

StarTherm

Debljina izolacije

6 cm

Unutrašnja temperatura

11 °C

Temperatura maltera na zidu

7 °C

Broj kuće 9

Materijal zida

50 cm opeka ispunjena sa mineralnom vunom

Masa materijala zida (kg/m2)

347

Izolacija

-

Debljina izolacije

-

Unutrašnja temperatura

13 °C

Temperatura maltera na zidu

12 °C

Broj kuće 10

Materijal zida

Masivno drvo

Masa materijala zida (kg/m2)

155

Izolacija

Pavatex drvena vlakna

Debljina izolacije

20 cm

Unutrašnja temperatura

13 °C

Temperatura maltera na zidu

13 °C

17 °C
12 °C
7 °C
1 °C
13 °C
17 °C
7 °C
15 °C

Termička izolacija štedi troškove grejanja:

Merenje između decembra 2015. i januara 2016. godine pokazalo je da za održavanje prijatne unutrašnje temperature od 21 ° C izolovane kuće (U = 0,15) je potrebno samo 40% energije u odnosu na neizolovanu kuću.