• Kuća

  br.3

  Ukupne karakteristike
  Udobnost:
  Opis kuće
  Materijal zida
  25 cm opeka
  Debljina zida
  25 cm
  Unutrašnji malter
  RatioGlatt
  Unutrašnji sloj(boja)
  Divina Classic
  Izolacija
  -
  Debljina izolacije
  -
  Izgradnja fizičkih parametara
  Zaštita protiv letnjeg pregrejavanja
  Akumulacija toplote
  Regulacija vlage
  Unutrašnje temperaturne oscilacije
  Fizički parametri
  Zvučna zaštita
  Akustika sobe
  Apsorpcija elektromagnetnih polja visoke frekvence
  Jačina mirisa
  Parametri temperature
  Leto
  Spoljna temperatura
  36 °C
  Unutrašnja temperatura
  30 °C
  Zima
  Spoljna temperatura
  -12 °C
  Unutrašnja temperatura
  4 °C
  Temperatura maltera na zidu
  1 °C
  Zvuk
  Zvučana izolacija
  42 dB
  Subjektivni osećaj posetilaca
  Podnošljiv miris
  Akustika sobe
  Ukupni subjektivni osećaj
  Ukloni kuću
 • Kuća

  br.4

  Ukupne karakteristike
  Udobnost:
  Opis kuće
  Materijal zida
  25 cm opeka
  Debljina zida
  25 cm
  Unutrašnji malter
  KlimaWhite
  Unutrašnji sloj(boja)
  KlimaColor
  Izolacija
  openTherm reflect
  Debljina izolacije
  18 cm
  Izgradnja fizičkih parametara
  Zaštita protiv letnjeg pregrejavanja
  Akumulacija toplote
  Regulacija vlage
  Unutrašnje temperaturne oscilacije
  Fizički parametri
  Zvučna zaštita
  Akustika sobe
  Apsorpcija elektromagnetnih polja visoke frekvence
  Jačina mirisa
  Parametri temperature
  Leto
  Spoljna temperatura
  36 °C
  Unutrašnja temperatura
  27 °C
  Zima
  Spoljna temperatura
  -12 °C
  Unutrašnja temperatura
  15 °C
  Temperatura maltera na zidu
  15 °C
  Zvuk
  Zvučana izolacija
  45 dB
  Subjektivni osećaj posetilaca
  Podnošljiv miris
  Akustika sobe
  Ukupni subjektivni osećaj
  Ukloni kuću
 • Kuća

  br.9

  Ukupne karakteristike
  Udobnost:
  Opis kuće
  Materijal zida
  50 cm opeka ispunjena sa mineralnom vunom
  Debljina zida
  50 cm
  Unutrašnji malter
  KlimaWhite
  Unutrašnji sloj(boja)
  KlimaColor
  Izolacija
  -
  Debljina izolacije
  -
  Izgradnja fizičkih parametara
  Zaštita protiv letnjeg pregrejavanja
  Akumulacija toplote
  Regulacija vlage
  Unutrašnje temperaturne oscilacije
  Fizički parametri
  Zvučna zaštita
  Akustika sobe
  Apsorpcija elektromagnetnih polja visoke frekvence
  Jačina mirisa
  Parametri temperature
  Leto
  Spoljna temperatura
  36 °C
  Unutrašnja temperatura
  28 °C
  Zima
  Spoljna temperatura
  -12 °C
  Unutrašnja temperatura
  13 °C
  Temperatura maltera na zidu
  12 °C
  Zvuk
  Zvučana izolacija
  45 dB
  Subjektivni osećaj posetilaca
  Podnošljiv miris
  Akustika sobe
  Ukupni subjektivni osećaj
  Ukloni kuću