Izolarea fonică/ Acustica camerei

Izolația fonică și acustica camerei constituie caracteristici relevante de calitate pentru clădiri și sunt foarte importante pentru bunăstarea și sănătatea utilizatorilor lor.

Lipsa izolării fonice într-o clădire poate duce la stres iar pe termen lung poate provoca chiar boli, motiv pentru care este important să abordăm problema sunetului în faza de planificare a unui proiect de clădire.

Zgomotul este înțeles ca sunete nedorite, deranjante și enervante sau dăunătoare. Zgomotul este un termen subiectiv și poate fi cuantificat doar obiectiv într-o anumită măsură folosind cantități măsurabile (de ex. sonoritate, curbă de semnal, pas). Un factor semnificativ care poate fi utilizat pentru a descrie calitatea acustică a unei camere este izolarea fonică. Unitatea de măsură pentru izolarea fonică este decibelul (dB). Următoarea se aplică izolării fonice: cu cât valoarea este mai mare, cu atât este mai bună izolarea fonică. 10 decibeli mai mare înseamnă jumătate din zgomotul perceput.

Pentru a afla ce material de construcție este cel mai eficient în combaterea zgomotul din exterior și a asigura spațiile interiore liniștite, au fost efectuate măsurători de izolare fonică la Parcul de Cercetare Viva.

Rezultate:

  • Pereții tencuiți din beton și cărămidă cu izolație exterioară corespunzătoare și lemnul solid au cele mai mari performanțe de izolare.
  • Casa de beton la care s-a folosit Baumit Resolution ca izolație exterioară a atins cea mai mare valoare de 49 dB. Casele de lemn au avut cele mai mici valori de 40 dB. Casa de cărămidă neizolată a obținut 42 dB.
  • Cu cât este mai bună izolația fonică, cu atât nivelul de confort este mai mare.

 

Măsurătorile au fost supravegheate și evaluate de Institutul Austriac pentru Biologie și Ecologie a Construcțiilor

Perioada proiectului: 2015 - 2017

Acustica în cameră descrie calitatea acustică a spațiilor interioare. Camerele cu o acustică slabă au timpuri de reverberație îndelungate, ceea ce provoacă zgomote tulburătoare de fundal și face ca vorbirea să fie mai dificil de înțeles, printre altele.

Cel mai cunoscut parametru de măsurare în acustica camerei este timpul de reverberație. Ca regulă generală, cu cât timpul de reverberație este mai scurt, cu atât acustica este mai bună.

Pentru a afla măsura în care depinde acustica încăperii de tipul construcției, timpii de reverberație au fost măsurați la diferite frecvențe în intervalul 50 - 10.000 Hz, în 10 puncte diferite la fiecare casă din Parcul de Cercetare Viva.

Rezultate

  • Nu au existat diferențe între case la frecvențe medii și înalte (de exemplu, muzică).
  • La frecvențe joase (de ex. voci), casele cu panouri de lemn și casele din lemn masiv au avut cele mai scurte perioade de reverberație. Cele mai lungi perioade de reverberație au fost măsurate în casele de cărămidă și beton.
  • În zona de locuit, intervalele de frecvență joasă sunt evaluate ca fiind critice, deoarece, de regulă, timpii de reverberație pot fi neutralizați de mobilier.

 

Măsurătorile au fost supravegheate și evaluate de Institutul Austriac pentru Biologie și Ecologie a Construcțiilor

Perioada proiectului: 2015 - 2017