Dom nr 9

Wróć, aby wybrać inny dom
+

Dom nr 9

Wyniki ogólne

Komfort i

50 cm
Jest to dom o solidnej konstrukcji, a w jego przypadku materiałem budowlanym były 50 centymetrowe płyty z wewnętrzną termoizolacją.

Pojemność cieplna tego domu utrzymywała się na średnim poziomie. Ze względu na przeciętne wyniki, ochronę przed przegrzaniem w okresie letnim oraz wahania temperatur powierzchni w pomieszczeniu oceniono jako „średnie”. W domu nr 9 wystąpiło stosunkowo intensywne buforowanie wilgoci. Ten wysoki poziom buforowania wilgoci uzyskano dzięki bardzo dużej pojemności sorpcyjnej użytego tynku wewnętrznego oraz niskiemu oporowi dyfuzyjnemu ściany.

Opis domu

Materiał ściany

Cegła z wypełnieniem mineralnym

Grubość ściany

50 cm

Tynk wewnętrzny

Powłoka wewnętrzna (farba)

Izolacja

-

Grubość izolacji

-

Parametry fizyczne budynku

Ochrona przed przegrzaniem w okresie letnim i

Akumulowanie ciepła i

Buforowanie wilgoci i

Wahania temperatury powierzchni wewnątrz i

Charakterystyka domu

Wyciszenie i

Akustyka pomieszczenia i

Absorpcja pól elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości i

Zapach i

Subiektywne odczucia osób odwiedzających domy

Komfort i