Dom nr 6

Wróć, aby wybrać inny dom
+

Dom nr 6

Wyniki ogólne

Komfort i

18 cm 6 cm
Dom nr 6 to dom ze szkieletem drewnianym o niskiej masie właściwej.

Niska masa objętościowa materiału ścian tego domu, skutkowała znacznymi wahaniami temperatur pomieszczenia oraz niskim poziomem ochrony przed przegrzaniem w okresie letnim. Warstwa wierzchnia ścian cechowała się niską pojemnością sorpcyjną (pochłanianiem) pary wodnej. Słabe buforowanie wilgoci wynikało również z niewielkiej pojemności sorpcyjnej pozostałych warstw, a także z konieczności zastosowania w konstrukcji ścian wewnętrznej bariery dla pary wodnej.

Opis domu

Materiał ściany

Szkielet drewniany

Grubość ściany

18 cm

Tynk wewnętrzny

Gypsum Plasterboard

Powłoka wewnętrzna (farba)

Divina Classic

Izolacja

Grubość izolacji

6 cm

Parametry fizyczne budynku

Ochrona przed przegrzaniem w okresie letnim i

Akumulowanie ciepła i

Buforowanie wilgoci i

Wahania temperatury powierzchni wewnątrz i

Charakterystyka domu

Wyciszenie i

Akustyka pomieszczenia i

Absorpcja pól elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości i

Zapach i

Subiektywne odczucia osób odwiedzających domy

Komfort i