Dom nr 4

Wróć, aby wybrać inny dom
+

Dom nr 4

Wyniki ogólne

Komfort i

25 cm 18 cm
Średnią pojemność cieplną wyznaczono na podstawie domu ceglanego z izolacją termiczną i tynkiem wewnętrznym.

Przeprowadzone w tym domu pomiary przegrzania, wykazały w okresie letnim średni poziom temperatur. Oceniono również wpływ powłoki wewnętrznej na gromadzenie wilgoci. Odpowiednia pojemność sorpcyjna (pochłanianie wilgoci) zastosowanego tynku wewnętrznego przełożyła się na wysoki poziom buforowania wilgoci.

Opis domu

Materiał ściany

Cegła

Grubość ściany

25 cm

Tynk wewnętrzny

Powłoka wewnętrzna (farba)

Grubość izolacji

18 cm

Parametry fizyczne budynku

Ochrona przed przegrzaniem w okresie letnim i

Akumulowanie ciepła i

Buforowanie wilgoci i

Wahania temperatury powierzchni wewnątrz i

Charakterystyka domu

Wyciszenie i

Akustyka pomieszczenia i

Absorpcja pól elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości i

Zapach i

Subiektywne odczucia osób odwiedzających domy

Komfort i