Dom nr 3

Wróć, aby wybrać inny dom
+

Dom nr 3

Wyniki ogólne

Komfort i

25 cm
Analiza temperatur pomieszczenia w nieizolowanym domu ceglanym wykazała, że poziom pojemności cieplnej był niski.

W trakcie testów wykazano, że brak izolacji cieplnej powoduje niską ochronę przed przegrzaniem latem. Brak izolacji cieplnej spowodował bardzo duże wahania temperatury powierzchni wewnątrz domu. Ze względu na małą pojemność sorpcyjną (pochłanianie wilgoci) zastosowanego tynku wewnętrznego, potwierdzony został niski poziom buforowania wilgoci.

Opis domu

Materiał ściany

Cegła

Grubość ściany

25 cm

Tynk wewnętrzny

Powłoka wewnętrzna (farba)

Divina Classic

Izolacja

-

Grubość izolacji

-

Parametry fizyczne budynku

Ochrona przed przegrzaniem w okresie letnim i

Akumulowanie ciepła i

Buforowanie wilgoci i

Wahania temperatury powierzchni wewnątrz i

Charakterystyka domu

Wyciszenie i

Akustyka pomieszczenia i

Absorpcja pól elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości i

Zapach i

Subiektywne odczucia osób odwiedzających domy

Komfort i