Dom nr 2

Wróć, aby wybrać inny dom
+

Dom nr 2

Wyniki ogólne

Komfort i

18 cm 20 cm
Dom nr 2 jest porównywalny do domu nr 1 pod względem konstrukcji ścian, jednak jego powłoki wewnętrzne różnią się wysoką zdolnością absorpcji.

Wysoka pojemność cieplna zapewnia doskonałą ochronę przed przegrzaniem w sezonie letnim. Użycie tynku wewnętrznego znacznie ogranicza zmiany temperatury powierzchni wewnętrznych. Dzięki zastosowaniu tynku wewnętrznego współczynnik penetracji wilgoci w domu nr 1 był znacznie wyższy niż w domu nr 2. Ta znaczna poprawa buforowania wilgoci została potwierdzona eksperymentalnie w trakcie testów przeprowadzonych w domach badawczych.

Opis domu

Materiał ściany

Beton

Grubość ściany

18 cm

Tynk wewnętrzny

Powłoka wewnętrzna (farba)

Grubość izolacji

20 cm

Parametry fizyczne budynku

Ochrona przed przegrzaniem w okresie letnim i

Akumulowanie ciepła i

Buforowanie wilgoci i

Wahania temperatury powierzchni wewnątrz i

Charakterystyka domu

Wyciszenie i

Akustyka pomieszczenia i

Absorpcja pól elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości i

Zapach i

Subiektywne odczucia osób odwiedzających domy

Komfort i