Oddychaj lepszym
powietrzem we wnętrzu

Obecnie ludzie spędzają 90% swojego życia w zamkniętych przestrzeniach. Dobra jakość powietrza w pomieszczeniu jest niezbędnym warunkiem zdrowego życia i środowiska pracy . Jakość powietrza w pomieszczeniu charakteryzuje się kilkoma czynnikami: powietrze w pomieszczeniu jest określane jako „dobre” przede wszystkim, jeśli jest bogate w tlen, wolne od zapachu i ma mało zanieczyszczeń .

Wyniki pomiarów przeprowadzanych regularnie w Parku Badawczym Viva pokazują, w jakim stopniu materiały budowlane mogą wpływać na klimat w pomieszczeniu i co można zrobić, aby poprawić jakość powietrza w pomieszczeniu.

Niepożądane zapachy pochodzące z materiałów budowlanych są nie tylko denerwujące, ale mogą również wskazywać na stosowanie szkodliwych substancji.

Specjalnie przeszkoleni eksperci ds. Zapachów przeprowadzili testy zapachowe po 7 i 14 miesiącach od zakończenia budowy Parku Badawczego Viva.

Wyniki:

 • Istnieje wyraźny związek między wyczuwalnymi zapachami a wybranym rodzajem konstrukcji.
 • Wszystkie betonowe i murowane domy miały niski poziom intensywność zapachu, przez co można go zaklasyfikować jako niezauważalny . Dom z drewna i szkieletów drewnianych nadal wykazywał wysoką intensywność zapachu nawet po 14 miesiącach, a sam zapach był postrzegany jako nieprzyjemny. Z tego powodu te typy konstrukcji zostały sklasyfikowane jako „zauważalne”.

 

Pomiary były nadzorowane i oceniane przez IBO Innenraumanalytik OG w Wiedniu

Czas projektu: 2015-2017

Zdrowe środowisko domowe, a tym samym kwestia zanieczyszczenia w pomieszczeniach, stają się coraz ważniejsze. Aby dowiedzieć się, ile zanieczyszczeń emituje każdy typ konstrukcji, kilkukrotnie przeprowadzono pomiary VOC* i zanieczyszczenia formaldehydem w Parku Badawczym Viva. W celu zapewnienia najlepszej możliwej ochrony zdrowia i jakości powietrza w pomieszczeniach, najlepiej polegać na materiałach, które uzyskały certyfikat GEV - EMICODE®. Wyroby takie mają bardzo niską emisję lotnych związków organicznych (LZO / ang. VOC), spełniają najsurowsze normy oraz są stale monitorowane przez niezależne organy kontrolne. W rezultacie EMICODE® pomaga w uzyskaniu czystego i bezpiecznego powietrza w pomieszczeniach - dla zdrowego i komfortowego klimatu w naszym własnym domu.

* VOC (ang.) to LZO – lotne związki organiczne (substancje drażniące i substancje zapachowe, które łatwo odparowują i są emitowane nawet w niskich temperaturach).

Wyniki

 • Beton / cegła
  Budynki wykonane z betonu i cegły z mineralną powłoką wewnętrzną były w dużej mierze wolne od VOC. Oznacza to, że możliwe byłoby wprowadzenie się do nich tuż po zakończeniu budowy.
 • Konstrukcja szkieletowa z drewna
  Domy z drewnianym szkieletem wykazywały podwyższone wartości VOC w pierwszych miesiącach po zakończeniu budowy. W przypadku budynku z badaną konstrukcją szkieletu drewnianego wrażliwe osoby powinny, poczekać kilka miesięcy, zanim się wprowadzą.
 • Dom z bloków drewnianych
  Dom z bloków drewnianych długo emitował do powietrza substancje specyficzne dla drewna, takie jak terpeny. Każdy, kto planuje budowę drewnianego domu, powinien wziąć pod uwagę, że w pewnych okolicznościach (w zależności od rodzaju i charakteru drewna) substancje specyficzne dla tego materiału mogą znajdować się w powietrzu w pomieszczeniu przez bardzo długi czas.

 

Pomiary były nadzorowane i oceniane przez IBO Innenraumanalytik OG w Wiedniu

Czas projektu: 2015-2017

Jony powietrza to małe, naładowane elektrycznie, naturalnie występujące cząstki. Badania naukowe wykazały, że jony powietrza mają pozytywny wpływ na jakość powietrza w pomieszczeniu, ponieważ między innymi zmniejszają poziom pyłków i drobnego pyłu w powietrzu we wnętrzach. Ponadto udowodniono, że jony powietrza mogą mieć pozytywny wpływ na sprawność umysłową ludzi.

Dzięki zastosowaniu specjalnej powłoki funkcjonalnej (Baumit Ionit ) stężenie jonizacji powietrza w pomieszczeniach można zwiększyć w znaczący sposób.

Od września 2016 r. do 2017 r. przeprowadzono pomiary jonów powietrza w Parku Badawczym Viva. Badanie pokazało, że średnie stężenie jonów powietrza było około dwa razy wyższe w domach z powłoką Baumit Ionit niż w identycznie zbudowanych domach bez niej.

Pomiary zostały przeprowadzone i ocenione przez Baumit Beteiligungen GmbH we współpracy z HTL Rosensteingasse w Wiedniu.

Czas projektu: 2015-2017