W okresie
zimowym.

Wpływ przerwy w ogrzewaniu na temperaturę pomieszczenia

We wszystkich 10 domach przeprowadzono symulację dwudniowej przerwy w ogrzewaniu. Początkowa temperatura pomieszczenia wynosiła 21°C, a temperatura na zewnątrz wynosiła –12°C.

Uzyskano ciekawe rezultaty: po upływie dwóch dni temperatura ścian domu bez izolacji wynosiła 1°C, a temperatura pomieszczenia utrzymywała się w granicach 4°C.

W domach z termoizolacją i ścianami litymi zarówno temperatura ścian, jak i temperatura wnętrza utrzymywały się na poziomie 15–17°C.

Domnr 1

Materiał ścian

Beton

Masa materiału ścian (kg/m2)

475

Grubość izolacji

14 cm

Temperatura wewnętrzna.

17 °C

Temperatura ścian otynkowanych

17 °C

Domnr 2

Materiał ścian

Beton

Masa materiału ścian (kg/m2)

475

Grubość izolacji

20 cm

Temperatura wewnętrzna.

17 °C

Temperatura ścian otynkowanych

17 °C

Domnr 3

Materiał ścian

Cegła

Masa materiału ścian (kg/m2)

245

Izolacja

-

Grubość izolacji

-

Temperatura wewnętrzna.

4 °C

Temperatura ścian otynkowanych

1 °C

Domnr 4

Materiał ścian

Cegła

Masa materiału ścian (kg/m2)

245

Grubość izolacji

18 cm

Temperatura wewnętrzna.

15 °C

Temperatura ścian otynkowanych

15 °C

Domnr 6

Materiał ścian

Szkielet drewniany

Masa materiału ścian (kg/m2)

60

Izolacja

Grubość izolacji

6 cm

Temperatura wewnętrzna.

11 °C

Temperatura ścian otynkowanych

7 °C

Domnr 7

Materiał ścian

Szkielet drewniany

Masa materiału ścian (kg/m2)

60

Izolacja

Grubość izolacji

6 cm

Temperatura wewnętrzna.

11 °C

Temperatura ścian otynkowanych

7 °C

Domnr 9

Materiał ścian

Cegła z wypełnieniem mineralnym

Masa materiału ścian (kg/m2)

347

Izolacja

-

Grubość izolacji

-

Temperatura wewnętrzna.

13 °C

Temperatura ścian otynkowanych

12 °C

Domnr 10

Materiał ścian

Lite drewno

Masa materiału ścian (kg/m2)

155

Izolacja

Włókno drzewne Pavatex

Grubość izolacji

20 cm

Temperatura wewnętrzna.

13 °C

Temperatura ścian otynkowanych

13 °C

17 °C
12 °C
7 °C
1 °C
13 °C
17 °C
7 °C
15 °C

Termoizolacja pozwala ograniczyć wydatki na energię:

Pomiary przeprowadzone między grudniem 2015 r., a styczniem 2016 r. wykazały, że w celu utrzymania komfortowej temperatury 21°C, domy z izolacją (o współczynniku U = 0,15) potrzebowały tylko 40% energii, której w analogicznej sytuacji potrzebowałyby domy bez izolacji.