• Dom

  Nr10

  Ogólne parametry użytkowe
  Komfort:
  Opis domu
  Materiał ściany
  Lite drewno
  Grubość ściany
  20 cm
  Tynk wewnętrzny
  -
  Powłoka wewnętrzna (farba)
  -
  Izolacja
  Włókno drzewne Pavatex
  Grubość izolacji
  20 cm
  Parametry fizyczne budynku
  Ochrona przed przegrzaniem w okresie letnim
  Akumulowanie ciepła
  Buforowanie wilgoci
  Wahania temperatury wewnętrznej
  Parametry fizyczne
  Wyciszenie
  Akustyka pomieszczenia
  Absorpcja pól elektromagnetycznych o wysokiej częstotliwości
  Intensywność zapachu
  Parametry temperatury
  Lato
  Temp. zewnętrzna
  36 °C
  Temp. wewnętrzna
  28 °C
  Zima
  Temp. zewnętrzna
  -12 °C
  Temp. wewnętrzna
  13 °C
  Temp. ściany otynkowanej
  13 °C
  Hałas
  Izolacja akustyczna
  46 dB
  Subiektywne odczucia osób odwiedzających domy
  Znośny zapach
  Akustyka pomieszczenia
  Subiektywne odczucia
  Usuń z porównania