Куќа Бр. 7

Назад да одберете друга куќа
+

Куќа Бр.7

Севкупни перформанси

Удобност i

18 cm 6 cm
Куќата со дрвена рамкова конструкција се разликува од куќата 6 првенствено поради завршниот премаз.

Покажува низок топлински капацитет и ниска заштита од летното презагревање. Подрачјата со низок ефект на складирање на топлина резултираат со високи промени во внатрешните температури. Што се однесува на ефектот на регулирање на влагата, ефектот на завршниот слој е потврден. Во тој поглед, подобрената сорпциона способност на завршниот слој резултираше со побрза апсорпција на влагата, што резултираше со подобрена регулација U tom smislu, poboljšana sorpcijska sposobnost završnog premaza rezultirala je bržom apsorpcijom vlage, što je rezultiralo poboljšanjem regulisanja vlage u usporedbi s kućom 6. Kao rezultat toga, kuća 7 je pokazala prosječni kapacitet za regulisanje unutrašnjosti vlažnost zraka.

Опис на куќата

Материјал за ѕидот

Конструкција од дрвена рамка

Дебелина на ѕидот

18 cm

Внатрешен малтер

Гипс картонска плоча

Внатрешен завршен слој (боја)

IonitFino + IonitColor

Изолација

StarTherm

Дебелина на изолацијата

6 cm

Физички параметри на објектот

Заштита од Летното презагревање i

Акумулирање на топлина i

Регулација на влагата i

Температурни промени на внатрешната температура i

Физички параметри

Испитување на звук i

Акустика во просторијата i

Апсорпција на електромагнетни полиња со висока фреквенција i

Интензитет на мирис i

Субјективни чувства на посетителите во куќите

Удобност i