Куќа Бр. 6

Назад да одберете друга куќа
+

Куќа Бр.6

Севкупни перформанси

Удобност i

18 cm 6 cm
Куќата 6 е куќа со дрвена рамковна конструкција со мала специфична тежина.

Како завршна обработка применет е премаз со ниска количина на сорпција на водена пареа. Малата количина на складирање во ѕидниот материјал предизвикува висока флуктација на собните температури, а со тоа и мала заштита од летното презагревање. Истовремено малото влијание на регулација на влагата е резултат на малата сорпција на внатрешните слоеви на материјалот на ѕидот и потребата за внатрешната парна брана.

Опис на куќата

Материјал за ѕидот

Конструкција од дрвена рамка

Дебелина на ѕидот

18 cm

Внатрешен малтер

Gypsum Plasterboard

Внатрешен завршен слој (боја)

Divina Classic

Изолација

StarTherm

Дебелина на изолацијата

6 cm

Физички параметри на објектот

Заштита од Летното презагревање i

Акумулирање на топлина i

Регулација на влагата i

Температурни промени на внатрешната температура i

Физички параметри

Испитување на звук i

Акустика во просторијата i

Апсорпција на електромагнетни полиња со висока фреквенција i

Интензитет на мирис i

Субјективни чувства на посетителите во куќите

Удобност i