Куќа Бр. 4

Назад да одберете друга куќа
+

Куќа Бр.4

Севкупни перформанси

Удобност i

25 cm 18 cm
Просечниот топлински капацитет одреден е со изолираната куќа од цигли со топлинска изолација и внатрешниот малтер.

За време на испитување на летното презагревање, мерена е просечната температура за куќата 4. Влијанието на внатрешниот завршен слој на капацитетот на складирање на влагата е потврден со куќата 4. Добрите сорпциони својства на користениот внатрешен малтер резултира со голема способност на испуштање на влагата

Опис на куќата

Материјал за ѕидот

25 cm цигла

Дебелина на ѕидот

25 cm

Внатрешен малтер

KlimaWhite

Внатрешен завршен слој (боја)

KlimaColor

Изолација

openTherm reflect

Дебелина на изолацијата

18 cm

Физички параметри на објектот

Заштита од Летното презагревање i

Акумулирање на топлина i

Регулација на влагата i

Температурни промени на внатрешната температура i

Физички параметри

Испитување на звук i

Акустика во просторијата i

Апсорпција на електромагнетни полиња со висока фреквенција i

Интензитет на мирис i

Субјективни чувства на посетителите во куќите

Удобност i