Куќа Бр. 3

Назад да одберете друга куќа
+

Куќа Бр.3

Севкупни перформанси

Удобност i

25 cm
Анализата на внатрешната температура во не-изолираната куќа од цигла открива ниско ниво на топлински капацитет.

Исто така покажано е дека недостатокот на топлотна изолација обезбедува помала заштита од летното презагревање. Недостатокот од топлотна изолација резултира со големи промени во температурата на внатрешната површина. Поради нискиот сорпционен капацитет на внатрешниот малтер, одреден е само ниско ниво на регулирање на влагата во куќата.

Опис на куќата

Материјал за ѕидот

25 cm цигла

Дебелина на ѕидот

25 cm

Внатрешен малтер

RatioGlatt

Внатрешен завршен слој (боја)

Divina Classic

Изолација

-

Дебелина на изолацијата

-

Физички параметри на објектот

Заштита од Летното презагревање i

Акумулирање на топлина i

Регулација на влагата i

Температурни промени на внатрешната температура i

Физички параметри

Испитување на звук i

Акустика во просторијата i

Апсорпција на електромагнетни полиња со висока фреквенција i

Интензитет на мирис i

Субјективни чувства на посетителите во куќите

Удобност i