Куќа Бр. 2

Назад да одберете друга куќа
+

Куќа Бр.2

Севкупни перформанси

Удобност i

18 cm 20 cm
Куќата 2 е споредлива со куќата 1 во поглед на структурата на ѕидот, иако внатрешната завршна обработка има голема способност за апсорпција.

Големиот топлински капацитет обезбедува заштита од летното презагревање. Внатрешниот малтер овозможува варијации на температурата на внатрешната површина. Поради својот внатрешен малтер, куќата 1 има многу поголем коефициент на пенетрација на влага од куќата 2. Значително подобрување на регулација на влагата предизвикано од тоа експериментално е проверено во истражувачките куќи.

Опис на куќата

Материјал за ѕидот

Бетон

Дебелина на ѕидот

18 cm

Внатрешен малтер

KlimaWhite

Внатрешен завршен слој (боја)

IonitFino + IonitColor

Изолација

openTherm reflect

Дебелина на изолацијата

20 cm

Физички параметри на објектот

Заштита од Летното презагревање i

Акумулирање на топлина i

Регулација на влагата i

Температурни промени на внатрешната температура i

Физички параметри

Испитување на звук i

Акустика во просторијата i

Апсорпција на електромагнетни полиња со висока фреквенција i

Интензитет на мирис i

Субјективни чувства на посетителите во куќите

Удобност i