Куќа Бр. 13

Назад да одберете друга куќа
+

Куќа Бр.13

30 cm 12 cm
Опис на куќата

Материјал за ѕидот

Aerated autoclaved concrete

Дебелина на ѕидот

30 cm

Внатрешен малтер

PerlaWhite

Внатрешен завршен слој (боја)

KlimaColor

Изолација

StarTherm Mineral

Дебелина на изолацијата

12 cm

Физички параметри на објектот

Акумулирање на топлина i

Физички параметри

Испитување на звук i

Акустика во просторијата i

Апсорпција на електромагнетни полиња со висока фреквенција i

Интензитет на мирис i

Субјективни чувства на посетителите во куќите

Удобност i