Куќа Бр. 12

Назад да одберете друга куќа
+

Куќа Бр.12

51 cm 16 cm
Опис на куќата

Материјал за ѕидот

Полна цигла

Дебелина на ѕидот

51 cm

Внатрешен малтер

MPI 30 Speed

Внатрешен завршен слој (боја)

IonitFinish + IonitColor

Изолација

openTherm reflect

Дебелина на изолацијата

16 cm

Физички параметри на објектот
Физички параметри

Испитување на звук i

Апсорпција на електромагнетни полиња со висока фреквенција i

Субјективни чувства на посетителите во куќите

Удобност i