Куќа Бр. 11

Назад да одберете друга куќа
+

Куќа Бр.11

51 cm
Опис на куќата

Материјал за ѕидот

Полна цигла

Дебелина на ѕидот

51 cm

Внатрешен малтер

RatioGlatt

Внатрешен завршен слој (боја)

Divina Eco

Изолација

-

Дебелина на изолацијата

-

Физички параметри на објектот
Физички параметри

Испитување на звук i

Апсорпција на електромагнетни полиња со висока фреквенција i

Субјективни чувства на посетителите во куќите

Удобност i