Куќа Бр. 10

Назад да одберете друга куќа
+

Куќа Бр.10

Севкупни перформанси

Удобност i

20 cm 20 cm
Оваа куќа од полно дрво беше опремена со додатна топлинска изолација.

Поради цврстата дрвена конструкција, куќата 10 покажува просечен топлински капацитет со ниска заштита од летното презагревање. Промената на површинската температура е поголема отколку кај бетонските куќи, но пониска од куќите со дрвена конструкција. Флуктацијата на внатрешната температура е проценета како "просечна". Испуштање на влагата за куќата 10 беше под влијание на капацитетот на сорпција на употребените градежни материјали. Поради добрите сорпциски способности, куќата 10 покажа висок ефект на испуштање на влагата.

Опис на куќата

Материјал за ѕидот

Масивно дрво

Дебелина на ѕидот

20 cm

Внатрешен малтер

-

Внатрешен завршен слој (боја)

-

Изолација

Паватекс дрвени влакна

Дебелина на изолацијата

20 cm

Физички параметри на објектот

Заштита од Летното презагревање i

Акумулирање на топлина i

Регулација на влагата i

Температурни промени на внатрешната температура i

Физички параметри

Испитување на звук i

Акустика во просторијата i

Апсорпција на електромагнетни полиња со висока фреквенција i

Интензитет на мирис i

Субјективни чувства на посетителите во куќите

Удобност i