Куќа Бр. 1

Назад да одберете друга куќа
+

Куќа Бр.1

Севкупни перформанси

Удобност i

18 cm 14 cm
Истражувачката куќа 1 е куќа со бетонски ѕидови обоени со боја.

На тој начин куќата има големи површини способни за складирање со релативно високо ниво на топлотна ефузија. Термичкиот капацитет оценет е како "висок". Големиот степен на термичка ефективност на бетонот и надворешната топлотна изолација обезбедуваат заштита од прегревање во текот на летото. Капацитет на регулирање на влагата е низок, поради нискиот капацитет на апсорпција на влагата.

Опис на куќата

Материјал за ѕидот

Бетон

Дебелина на ѕидот

18 cm

Внатрешен малтер

FinoFinish

Внатрешен завршен слој (боја)

Divina Classic

Изолација

Resolution XS 022

Дебелина на изолацијата

14 cm

Физички параметри на објектот

Заштита од Летното презагревање i

Акумулирање на топлина i

Регулација на влагата i

Температурни промени на внатрешната температура i

Физички параметри

Испитување на звук i

Акустика во просторијата i

Апсорпција на електромагнетни полиња со висока фреквенција i

Интензитет на мирис i

Субјективни чувства на посетителите во куќите

Удобност i