Filter

Куќа Бр. 1

Материјал за ѕид

Дебелина

Бетон

18 цм

Внатрешен малтер

Премаз

FinoFinish

Divina Classic

Материјал за изолација

Дебелина

Resolution XS 022

14 цм

Удобност во куќата

Куќа Бр. 2

Материјал за ѕид

Дебелина

Бетон

18 цм

Внатрешен малтер

Премаз

KlimaWhite

Ionitspachtel + IonitColor

Материјал за изолација

Дебелина

openTherm reflect

20 цм

Удобност во куќата

Куќа Бр. 3

Материјал за ѕид

Дебелина

25 cm цигла

25 цм

Внатрешен малтер

Премаз

RatioGlatt

Divina Classic

Материјал за изолација

Дебелина

-

-

Удобност во куќата

Куќа Бр. 4

Материјал за ѕид

Дебелина

25 cm цигла

25 цм

Внатрешен малтер

Премаз

KlimaWhite

KlimaColor

Материјал за изолација

Дебелина

openTherm reflect

18 цм

Удобност во куќата

Куќа Бр. 5

Материјал за ѕид

Дебелина

25 cm цигла

25 цм

Внатрешен малтер

Премаз

-

-

Материјал за изолација

Дебелина

Resolution XS 022

12 цм

Тестирање на куќата
примена на нови производи

Куќа Бр. 6

Материјал за ѕид

Дебелина

Конструкција од дрвена рамка

18 цм

Внатрешен малтер

Премаз

Гипс картонска плоча

Divina Classic

Материјал за изолација

Дебелина

StarTherm

6 цм

Удобност во куќата

Куќа Бр. 7

Материјал за ѕид

Дебелина

Конструкција од дрвена рамка

18 цм

Внатрешен малтер

Премаз

Гипс картонска плоча

Ionitspachtel + IonitColor

Материјал за изолација

Дебелина

StarTherm

6 цм

Удобност во куќата

Куќа Бр. 8

Материјал за ѕид

Дебелина

25 cm цигла

25 цм

Внатрешен малтер

Премаз

KlimaWhite

KlimaColor

Материјал за изолација

Дебелина

EPS

22 цм

База со податоци
мерење на надворешни податоци

Куќа Бр. 9

Материјал за ѕид

Дебелина

50 cm цигла исполнета со минерална волна

50 цм

Внатрешен малтер

Премаз

KlimaWhite

KlimaColor

Материјал за изолација

Дебелина

-

-

Удобност во куќата

Куќа Бр. 10

Материјал за ѕид

Дебелина

Масивно дрво

20 цм

Внатрешен малтер

Премаз

-

-

Материјал за изолација

Дебелина

Паватекс дрвени влакна

20 цм

Удобност во куќата

Куќа Бр. 11

Материјал за ѕид

Дебелина

Полна цигла

51 цм

Внатрешен малтер

Премаз

Gips-Glättputz

Дисперзивна боја

Материјал за изолација

Дебелина

-

-

Нова куќа/ податоци достапни во 2018

Куќа Бр. 12

Материјал за ѕид

Дебелина

Полна цигла

51 цм

Внатрешен малтер

Премаз

MPI 30 глетуван

KlimaColor

Материјал за изолација

Дебелина

open Reflect Air

16 цм

Нова куќа/ податоци достапни во 2018

Куќа Бр. 13

Материјал за ѕид

Дебелина

Aerated autoclaved concrete

30 цм

Внатрешен малтер

Премаз

PerlaWhite

KlimaColor

Материјал за изолација

Дебелина

StarTherm Mineral

12 цм

Тестирање на куќата
примена на нови производи