Штит против
Елетромагнетни
полиња.

Зрачењето со висока фреквенција се емитира од антените и се користи првенствено за комуникациска технологија. Други извори на електромагнетно зрачење вклучуваат телевизиски и радио предаватели. Колку што е во моментов познато, она што е крајно важно е целокупната изложеност, што значи вкупната изложеност на електромагнетно поле на кое се изложени луѓето.

Во истражниот парк Вива, беше испитан капацитетот на куќите да се заштитат од трите најчести опсези за фреквенција на мобилни телефони (900 MHz, 1.800 MHz и 2.600 MHz).

Резултати:

  • Бетонските куќи и куќите од дрвени блокови обезбедуваат скоро комплетна заштита од сите три фреквенции
  • Дрвената рамковна конструкција и куќата со 50 см тула беа во средина
  • Куќи од тули од 25 см имаат низок заштитен капацитет

Треба да се напомене дека високиот заштитен ефект (слабеење) исто така значи дека зрачењето од мобилните телефони што се користат во добро заштитените куќи е поголемо.

 

Мерењата беа надгледувани и проценети од IBO Innenraumanalytik OG, Виена

Период на проектот: 2015 - 2017 година