Случај
Зимски студенила.

Како

Во сите 10 куќи симулиравме прекин на греење од два ден. Почетната внатрешна температура беше 21 °C, надворешната температура -12 °C.

Забележавме интересни резултати: после 2 дена, во неизолираната куќа, температурата на ѕидот беше 1 ° C, а внатрешната темперaтура беше 4 ° C.

Изолирана куќа со масивни ѕидови ги задржува - температурата на ѕидот и воздухот помеѓу 15 °C и 17 °C.

КуќаБр. 1

Материјал за ѕидот

Бетон

Маса на материјалот за ѕидот (kg/m2)

475

Изолација

Resolution XS 022

Дебелина на изолацијата

14 cm

Внатрешна температура

17 °C

Температура на малтерот во ѕидот

17 °C

КуќаБр. 2

Материјал за ѕидот

Бетон

Маса на материјалот за ѕидот (kg/m2)

475

Изолација

openTherm reflect

Дебелина на изолацијата

20 cm

Внатрешна температура

17 °C

Температура на малтерот во ѕидот

17 °C

КуќаБр. 3

Материјал за ѕидот

25 cm цигла

Маса на материјалот за ѕидот (kg/m2)

245

Изолација

-

Дебелина на изолацијата

-

Внатрешна температура

4 °C

Температура на малтерот во ѕидот

1 °C

КуќаБр. 4

Материјал за ѕидот

25 cm цигла

Маса на материјалот за ѕидот (kg/m2)

245

Изолација

openTherm reflect

Дебелина на изолацијата

18 cm

Внатрешна температура

15 °C

Температура на малтерот во ѕидот

15 °C

КуќаБр. 6

Материјал за ѕидот

Конструкција од дрвена рамка

Маса на материјалот за ѕидот (kg/m2)

60

Изолација

StarTherm

Дебелина на изолацијата

6 cm

Внатрешна температура

11 °C

Температура на малтерот во ѕидот

7 °C

КуќаБр. 7

Материјал за ѕидот

Конструкција од дрвена рамка

Маса на материјалот за ѕидот (kg/m2)

60

Изолација

StarTherm

Дебелина на изолацијата

6 cm

Внатрешна температура

11 °C

Температура на малтерот во ѕидот

7 °C

КуќаБр. 9

Материјал за ѕидот

50 cm цигла исполнета со минерална волна

Маса на материјалот за ѕидот (kg/m2)

347

Изолација

-

Дебелина на изолацијата

-

Внатрешна температура

13 °C

Температура на малтерот во ѕидот

12 °C

КуќаБр. 10

Материјал за ѕидот

Масивно дрво

Маса на материјалот за ѕидот (kg/m2)

155

Изолација

Паватекс дрвени влакна

Дебелина на изолацијата

20 cm

Внатрешна температура

13 °C

Температура на малтерот во ѕидот

13 °C

17 °C
12 °C
7 °C
1 °C
13 °C
17 °C
7 °C
15 °C

Термо изолацијата заштедува трошоци за енергија:

Мерењата во периодот од декември 2015 и јануари 2016 покажуваат дека кај изолираните куќи (U = 0,15) потребни се само 40% енергија во однос на неизолираните куќи поради одржување на удобна температура од 21 ° C.