Случај
Летни горештини.

Како да се борите со летното прегревање на просторот:

Топлинската изолација е најефикасна како заштита од презагревање во текот на жешките летни денови. Ова може да се види од резултатите собрани во текот на екстремно жешкото лето во 2015, кога температурата на воздухот достигна до 36 °C.

Изолираните куќи покажаа до 5 °C пониска температура во внатрешниот простор од неизилираните куќи (Бр.3).

Посебно не изолираните куќи покажаа внатрешна температура поголема од 30 °C. Внатрешната температура во куќите од цигла или бетон кои се изолирани изнесуваше 26 °C, што е вредност во границите на удобност.

Згора на тоа, прозорите свртени спрема југ не беа заштитени со ролетни.

Куќа Бр. 1

Материјал за ѕидот

Бетон

Маса на ѕидниот материјал (kg/m2)

475

Изолација

Resolution XS 022

Дебелина на изолацијата

14 cm

Пораст на температурата во куќите

24 °C

Куќа Бр. 2

Материјал за ѕидот

Бетон

Маса на ѕидниот материјал (kg/m2)

475

Изолација

openTherm reflect

Дебелина на изолацијата

20 cm

Пораст на температурата во куќите

25 °C

Куќа Бр. 3

Материјал за ѕидот

25 cm цигла

Маса на ѕидниот материјал (kg/m2)

245

Изолација

-

Дебелина на изолацијата

-

Пораст на температурата во куќите

30 °C

Куќа Бр. 4

Материјал за ѕидот

25 cm цигла

Маса на ѕидниот материјал (kg/m2)

245

Изолација

openTherm reflect

Дебелина на изолацијата

18 cm

Пораст на температурата во куќите

27 °C

Куќа Бр. 6

Материјал за ѕидот

Конструкција од дрвена рамка

Маса на ѕидниот материјал (kg/m2)

60

Изолација

StarTherm

Дебелина на изолацијата

6 cm

Пораст на температурата во куќите

29 °C

Куќа Бр. 7

Материјал за ѕидот

Конструкција од дрвена рамка

Маса на ѕидниот материјал (kg/m2)

60

Изолација

StarTherm

Дебелина на изолацијата

6 cm

Пораст на температурата во куќите

29 °C

Куќа Бр. 9

Материјал за ѕидот

50 cm цигла исполнета со минерална волна

Маса на ѕидниот материјал (kg/m2)

347

Изолација

-

Дебелина на изолацијата

-

Пораст на температурата во куќите

28 °C

Куќа Бр. 10

Материјал за ѕидот

Масивно дрво

Маса на ѕидниот материјал (kg/m2)

155

Изолација

Паватекс дрвени влакна

Дебелина на изолацијата

20 cm

Пораст на температурата во куќите

28 °C

24 °C
28 °C
29 °C
30 °C
28 °C
25 °C
29 °C
27 °C

Конструкцијата на ѕидот како склад за топлина:

Покрај топлинската изолација, клучен фактор за заштеда на топлинска енергија е материјалот од кој е изграден ѕидот. Мерењата потврдија дека масивните, тешки ѕидови ја акумулираат сончевата топлина во текот на денот и ја враќаат во текот на ладните вечерни и ноќни саати. Овој ефект обезбедува стабилна внатрешна температура во просторот.

Посебно во текот на летото ја одржува внатрешната температура пониска и просторија поудобна. Што е "полесна" ѕидната конструкција, повисока е температурата внатре за време на врелите летни денови - и покрај тоа што U-коефициентот (коефициент на топлинска спроводливост) и ефикасноста на изолацијата еднакви.

Масивната изолирана конструкција во текот на летните горештини останува подолго ладна, бидејќи можат да акумулираат повеќе енергија.