• Куќа

  Бр.6

  Вкупни карактеристики
  Удобност:
  Опис на куќата
  Материјал за ѕид
  Конструкција од дрвена рамка
  Дебелина на ѕидот
  18 цм
  Внатрешен малтер
  Gypsum Plasterboard
  Внатрешна боја
  Divina Classic
  Изолација
  StarTherm
  Дебелина на изолацијата
  6 цм
  Физички параметри на објектот
  Заштита од преголемо загревање во Лето
  Акумулација на топлина
  Регулирање на влагата
  Внатрешни температурни осцилации
  Физички параметри
  Звучна заштита
  Акустика на собата
  Апсорпција на електромагнетни бранови со висока фреквенција.
  Силина на миурис
  Температурни параметри
  Лето
  Надворешна температура
  36 °C
  Внатрешна темп.
  29 °C
  Зима
  Надворешна температура
  -12 °C
  Внатрешна темп.
  11 °C
  Температура во малтерот на ѕидот
  7 °C
  Звук
  Звучна изолација
  40 dB
  Субјективни чувства на посетителите на куќите
  Поднослив мирис
  Акустика на собата
  Вкупно субјективно чувство
  Отстрани куќа
 • Куќа

  Бр.7

  Вкупни карактеристики
  Удобност:
  Опис на куќата
  Материјал за ѕид
  Конструкција од дрвена рамка
  Дебелина на ѕидот
  18 цм
  Внатрешен малтер
  Гипс картонска плоча
  Внатрешна боја
  IonitFino + IonitColor
  Изолација
  StarTherm
  Дебелина на изолацијата
  6 цм
  Физички параметри на објектот
  Заштита од преголемо загревање во Лето
  Акумулација на топлина
  Регулирање на влагата
  Внатрешни температурни осцилации
  Физички параметри
  Звучна заштита
  Акустика на собата
  Апсорпција на електромагнетни бранови со висока фреквенција.
  Силина на миурис
  Температурни параметри
  Лето
  Надворешна температура
  36 °C
  Внатрешна темп.
  29 °C
  Зима
  Надворешна температура
  -12 °C
  Внатрешна темп.
  11 °C
  Температура во малтерот на ѕидот
  7 °C
  Звук
  Звучна изолација
  40 dB
  Субјективни чувства на посетителите на куќите
  Поднослив мирис
  Акустика на собата
  Вкупно субјективно чувство
  Отстрани куќа