• Куќа

  Бр.3

  Вкупни карактеристики
  Удобност:
  Опис на куќата
  Материјал за ѕид
  25 cm цигла
  Дебелина на ѕидот
  25 цм
  Внатрешен малтер
  RatioGlatt
  Внатрешна боја
  Divina Classic
  Изолација
  -
  Дебелина на изолацијата
  -
  Физички параметри на објектот
  Заштита од преголемо загревање во Лето
  Акумулација на топлина
  Регулирање на влагата
  Внатрешни температурни осцилации
  Физички параметри
  Звучна заштита
  Акустика на собата
  Апсорпција на електромагнетни бранови со висока фреквенција.
  Силина на миурис
  Температурни параметри
  Лето
  Надворешна температура
  36 °C
  Внатрешна темп.
  30 °C
  Зима
  Надворешна температура
  -12 °C
  Внатрешна темп.
  4 °C
  Температура во малтерот на ѕидот
  1 °C
  Звук
  Звучна изолација
  42 dB
  Субјективни чувства на посетителите на куќите
  Поднослив мирис
  Акустика на собата
  Вкупно субјективно чувство
  Отстрани куќа
 • Куќа

  Бр.4

  Вкупни карактеристики
  Удобност:
  Опис на куќата
  Материјал за ѕид
  25 cm цигла
  Дебелина на ѕидот
  25 цм
  Внатрешен малтер
  KlimaWhite
  Внатрешна боја
  KlimaColor
  Изолација
  openTherm reflect
  Дебелина на изолацијата
  18 цм
  Физички параметри на објектот
  Заштита од преголемо загревање во Лето
  Акумулација на топлина
  Регулирање на влагата
  Внатрешни температурни осцилации
  Физички параметри
  Звучна заштита
  Акустика на собата
  Апсорпција на електромагнетни бранови со висока фреквенција.
  Силина на миурис
  Температурни параметри
  Лето
  Надворешна температура
  36 °C
  Внатрешна темп.
  27 °C
  Зима
  Надворешна температура
  -12 °C
  Внатрешна темп.
  15 °C
  Температура во малтерот на ѕидот
  15 °C
  Звук
  Звучна изолација
  45 dB
  Субјективни чувства на посетителите на куќите
  Поднослив мирис
  Акустика на собата
  Вкупно субјективно чувство
  Отстрани куќа
 • Куќа

  Бр.9

  Вкупни карактеристики
  Удобност:
  Опис на куќата
  Материјал за ѕид
  50 cm цигла исполнета со минерална волна
  Дебелина на ѕидот
  50 цм
  Внатрешен малтер
  KlimaWhite
  Внатрешна боја
  KlimaColor
  Изолација
  -
  Дебелина на изолацијата
  -
  Физички параметри на објектот
  Заштита од преголемо загревање во Лето
  Акумулација на топлина
  Регулирање на влагата
  Внатрешни температурни осцилации
  Физички параметри
  Звучна заштита
  Акустика на собата
  Апсорпција на електромагнетни бранови со висока фреквенција.
  Силина на миурис
  Температурни параметри
  Лето
  Надворешна температура
  36 °C
  Внатрешна темп.
  28 °C
  Зима
  Надворешна температура
  -12 °C
  Внатрешна темп.
  13 °C
  Температура во малтерот на ѕидот
  12 °C
  Звук
  Звучна изолација
  45 dB
  Субјективни чувства на посетителите на куќите
  Поднослив мирис
  Акустика на собата
  Вкупно субјективно чувство
  Отстрани куќа