• Куќа

  Бр.10

  Вкупни карактеристики
  Удобност:
  Опис на куќата
  Материјал за ѕид
  Масивно дрво
  Дебелина на ѕидот
  20 цм
  Внатрешен малтер
  -
  Внатрешна боја
  -
  Изолација
  Паватекс дрвени влакна
  Дебелина на изолацијата
  20 цм
  Физички параметри на објектот
  Заштита од преголемо загревање во Лето
  Акумулација на топлина
  Регулирање на влагата
  Внатрешни температурни осцилации
  Физички параметри
  Звучна заштита
  Акустика на собата
  Апсорпција на електромагнетни бранови со висока фреквенција.
  Силина на миурис
  Температурни параметри
  Лето
  Надворешна температура
  36 °C
  Внатрешна темп.
  28 °C
  Зима
  Надворешна температура
  -12 °C
  Внатрешна темп.
  13 °C
  Температура во малтерот на ѕидот
  13 °C
  Звук
  Звучна изолација
  46 dB
  Субјективни чувства на посетителите на куќите
  Поднослив мирис
  Акустика на собата
  Вкупно субјективно чувство
  Отстрани куќа