• Куќа

  Бр.1

  Вкупни карактеристики
  Удобност:
  Опис на куќата
  Материјал за ѕид
  Бетон
  Дебелина на ѕидот
  18 цм
  Внатрешен малтер
  FinoFinish
  Внатрешна боја
  Divina Classic
  Изолација
  Resolution XS 022
  Дебелина на изолацијата
  14 цм
  Физички параметри на објектот
  Заштита од преголемо загревање во Лето
  Акумулација на топлина
  Регулирање на влагата
  Внатрешни температурни осцилации
  Физички параметри
  Звучна заштита
  Акустика на собата
  Апсорпција на електромагнетни бранови со висока фреквенција.
  Силина на миурис
  Температурни параметри
  Лето
  Надворешна температура
  36 °C
  Внатрешна темп.
  24 °C
  Зима
  Надворешна температура
  -12 °C
  Внатрешна темп.
  17 °C
  Температура во малтерот на ѕидот
  17 °C
  Звук
  Звучна изолација
  49 dB
  Субјективни чувства на посетителите на куќите
  Поднослив мирис
  Акустика на собата
  Вкупно субјективно чувство
  Отстрани куќа
 • Куќа

  Бр.2

  Вкупни карактеристики
  Удобност:
  Опис на куќата
  Материјал за ѕид
  Бетон
  Дебелина на ѕидот
  18 цм
  Внатрешен малтер
  KlimaWhite
  Внатрешна боја
  IonitFino + IonitColor
  Изолација
  openTherm reflect
  Дебелина на изолацијата
  20 цм
  Физички параметри на објектот
  Заштита од преголемо загревање во Лето
  Акумулација на топлина
  Регулирање на влагата
  Внатрешни температурни осцилации
  Физички параметри
  Звучна заштита
  Акустика на собата
  Апсорпција на електромагнетни бранови со висока фреквенција.
  Силина на миурис
  Температурни параметри
  Лето
  Надворешна температура
  36 °C
  Внатрешна темп.
  25 °C
  Зима
  Надворешна температура
  -12 °C
  Внатрешна темп.
  17 °C
  Температура во малтерот на ѕидот
  17 °C
  Звук
  Звучна изолација
  49 dB
  Субјективни чувства на посетителите на куќите
  Поднослив мирис
  Акустика на собата
  Вкупно субјективно чувство
  Отстрани куќа