Баумит Клима.

Баумит клима системски решенија за различни подлоги.

Мазна површина:

Создадете рамна и паропропустна површина за здрави домови со чисти и природни производи.

Зѕавршни слоеви
2x KlimaColor

Прајмер
-

Глет маса
KlimaFino/KlimoFinish

Основен слој
KlimaWhite

Фино структурирана површина:

Систем за постигнување фина структурирана површина со голема количина на вар.

Зѕавршни слоеви
2x KlimaColor

Прајмер
-

Глет маса
-

Основен слој
KlimaWhite

Структурирана површина:

Експертско решение за да обезбедите структурирана површина која ги намалува штетните влијанија во вашето опкружување

Зѕавршни слоеви
KlimaDekor

Прајмер
KlimaPrimer

Глет маса
-

Основен слој
KlimaWhite

Група на
Баумит Клима производи.